7 gener 2013

AMPLIACIÓ TERMINI CANDIDATURES: Eleccions al Consell Escolar

La direcció de l’escola ha ampliat el termini per a la presentació de candidatures pel sector mares i pares, de forma improrrogable, als dies 8,9 i 10 de gener.

Aquesta decisió s’ha pres donada la circumstància excepcional que, una vegada tancat el termini per a la presentació de candidatures al Consell Escolar del centre, pel sector mares i pares no hi ha hagut cap candidatura.

S’entén que aquesta modificació sobre el calendari inicial no lesiona els drets de ningú, ja que no s’ha presentat cap candidatura per aquest sector, i preserva la correcta representativitat del mateix en el Consell Escolar del centre.

-La publicació de les candidatures es farà l’11 de gener.

-Els/les candidats/candidates poden donar a conèixer les seves propostes fins el 15 de gener.

-Es manté el 16 de gener com data d’eleccions al Consell Escolar pel sector de representants de mares i pares.

—————————

Enguany i durant aquest primer trimestre s’han de portar a terme les eleccions al Consell Escolar per la renovació parcial dels seus membres.

El sector de representants de MARES/PARES d’alumnes RENOVA UN DELS SEUS MEMBRES.

Trobareu el calendari del procés en el document adjunt.

Us animem a participar-hi!!