2 abril 2014

Recollida d’Oli

Hola famílies,

Us informem que ja estan col·locats els dos contenidors per la recollida d’oli (residual) que vulgueu portar les famílies.
Estan ubicats al pati interior de P3 (passadis, al costat del despatx del Conserge).
Us recordem que aquest oli s’haurà de portar en una ampolla de plàstic (no podrà ser en cap envàs de cap altre material) i es dipositarà en aquest contenidor.