25 octubre 2014

Dossier Informatiu de l’escola. Curs 2014-2015

Aquest document referent al curs 2014-15 es va lliurar als alumnes a l’inici del curs escolar.

Els dies de lliure disposició d’aquest curs són: 31 d’octubre de 2014, 16 de febrer, 30 d’abril i 25 de maig de 2015.

A sota hi ha el document i un enllaç als calendari lectiu.