28 novembre 2014

Assistència a les activitats del migdia mes d’Octubre

En el document annexat veureu l’assistència a les activitats que els monitors de menjador realitzen amb els nens al migdia, abans o després de dinar segons el curs.

Es mostren les activitats del mes d’Octubre del curs 2014-15.