30 desembre 2014

Assistència a les activitats del migdia mes de Novembre

En el document annexat veureu l’assistència a les activitats que els monitors de menjador realitzen amb els nens al migdia, abans o després de dinar segons el curs.

Es mostren les activitats del mes de Novembre del curs 2014-15.