31 gener 2015

Taller: la coeducació a l’escola i a casa (4a sessió)

El cicle de tallers: “La coeducació a l’escola i a casa” permet la inscripció a cada un d’ells individualment.

El divendres 20 de febrer, de 15 a 16:30 hores, el tema és: “Coeducar és prevenir els conflictes i la violència de gènere”.

Tothom parla de la violència de gènere…Però què és ben bé? Com es manifesta? Pot patir-ne la meva filla? I el meu fill? Què podem fer desde casa per educar noies i nois per a que construeixin relacions afectives lliures de violència? Eduquem realment de manera igualitària a casa?

A l’escola Lluís Vives.

A sota teniu l’enllaç al formulari d’inscripció de l’ajuntament.