28 febrer 2015

Taller: la coeducació a l’escola i a casa (5a sessió)

El cicle de tallers: “La coeducació a l’escola i a casa” permet la inscripció a cada un d’ells individualment.

El divendres 13 de març, de 15 a 16:30 hores, el tema és: “Eduquem amb una mirada diferent”.

En aquesta darrera sessió, farem un tancament de tots els temes comentats al llarg de les sessions, tot recollint les inquietuds, idees i propostes que hagin anat sortint de les dinàmiques i els debats generats amb el grup de treball. Consolidarem la idea de que la coeducació implica un canvi de mirada, un canvi que és lent, degut a que el sexisme és quelcom que portem molt incorporat pel fet de formar part de la nostra cultura.

A l’escola Lluís Vives.

A sota teniu l’enllaç al formulari d’inscripció de l’ajuntament.