4 juny 2015

Entrega de diplomes de Kids&US

Us informem que el divendres 5 de juny, a las 16,30h., estarem a la vostra escola  per fer entrega dels diplomes als nens, i  que ens doneu “feedback” d’ aquest curs.

També us adjuntem el full d’inscripció perquè ens el lliureu aquest dia a la vostra escola o bé ens el feu arribar a KIDS&US Castelldefels (carrer Major, 3 Baixos). Aquest any com a novetat també podreu fer-ho per internet, clicant un enllaç que rebreu per mail. Per confirmar la plaça haureu d’abonar el preu del material.

Els preus per el curs 2015-2016 seran de:

·  MATERIAL                            65€ (al juny/juliol)           67€ (al set/oct)

·  MENSUALITAT                   1 HORA                                 45€

·  MENSUALITAT                   2  HORES                              71€

En cas d’aconseguir el volum establert, s’aplicarà una bonificació de 2€/mes que seran descomptats de la mensualitat de Juny, és a dir, a final de curs.

L’assignació d’horaris es realitzarà per ordre d’inscripció, tancant els grups amb 8 alumnes com sempre i en funció de l’ordre de re-matriculació es podrà o no mantenir dia/hora/grup. És important que comprengueu que hem de treballar amb un volum important d’alumnes i és imprescindible tenir previst tot el material que ens han d’elaborar, així com organitzar els diferents horaris dels professors.

Us detallem la progressió dels personatges:

2014-2015                                                              2015-2016

SAM                                                                        EMMA                                       1HORA

EMMA                                                                    OLIVER                                       1HORA

OLIVER                                                                  MARCIA                                      1HORA

MARCIA                                                                PAM&PAUL                                  1HORA

PAM&PAUL                                                          BEN&BRENDA                              2HRS (2 DIES/1HORA)

BEN&BRENDA                                                 * ANIMAL PLANET 1                          2HRS (2DIES/1HORA)

*  (material 67€ al juny o 70€ al set/oct)

Qualsevol dubte que tingueu, contacteu amb nosaltres per e-mail o telèfon.

SEE YOU SOON!!!!!!!!!

Equip Kids&Us Castelldefels

Document: Full d’inscripció (48.83 kb)