7 octubre 2015

Assemblea Extraordinària de l’AMPA

Al llarg dels darrers anys, un conjunt de pares i mares ha dedicat part del seu temps a l’AMPA.
L’AMPA no només és l’encarregada de gestionar el temps del migdia (menjador i activitats lúdiques) i les extraescolars (acollida,  anglès,  activitats lúdiques i esportives); a més, vetlla per la cohesió de la comunitat educativa i la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i filles.
Aquest curs, algunes de les persones voluntàries ja no poden participar, perquè els seus fills no estan a l’escola o perquè no poden dedicar el temps que fins ara havien dedicat.
A l’assemblea ordinària del passat 2 d’octubre es van demanar voluntaris per als diversos càrrecs necessaris: Presidència, coordinadors, vocals, suport … Entre les persones assistents (poc més de 30 persones) es va cobrir part de les vacants, però encara ens falta cobrir el càrrec de president i altres.
Necessitem persones amb ganes d’implicar-se en l’escola, amb una mica de temps (quan ell / ella ho decideixi), capacitat de coordinació … Si no cobrim aquests càrrecs, ENS VEUREM OBLIGATS A DISSOLDRE l’AMPA i és possible que els nostres fills i filles no puguin accedir a les  activitats que ara organitza i gestiona l’associació així com que s’incrementi el preu de les activitats (sense AMPA no hi haurà subvencions).
Per això demanem la teva col·laboració i suport.
El 30 D’OCTUBRE A LES 16.45 H., VINE A L’ASSEMBLEA!
Demostrem el nostre interès per l’escola dels nostres fills i filles!