28 abril 2016

PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 28/04/2016

Escrit que presenta l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Margalló al Ple de l’Ajuntament de Castelldefels.

Document: Escrit AMPA Margalló (29.27 kb)