9 maig 2016

Publicada a “El Periòdico” una carta del Paco Morales

A la secció “Entre tots” d’ “El Periòdico” podeu llegir una carta escrita pel Paco Morales, mestre i anterior director de l’escola:

Castelldefels, olvidada por las autoridades educativas de Catalunya“.

La seva queixa fa palesa la incoherència entre les bones intencions expressades per la Generalitat amb la nova LEC (Llei d’ensenyament de Catalunya), on parlaven de reduir les ratios a les aules, amb la realitat que ens plantegen ara al Margalló amb la pèrdua d’una lína de P3.

Fem sentir la nostra veu!