31 gener 2017

Famílies d’acollida 2017_ Sessions informatives

Es torna a iniciar la campanya de recerca de famílies d’acollida per nens i nenes saharauis procedents dels campaments de refugiats saharauis per aquest estiu 2017.

Adjuntem una imatge així com una nota de prensa (en castellà i català) per la vostre informació.

Es important recalcar la importancia de l’assistència a les sessions informatives, i si hi ha algún interessat enviar un email amb telèfon de contacte a aquesta adreça per tal de que es puguin adreçar a vosaltres.
Marta Oriol
Responsable de Comunicació
Associació Castelldefels Sàhara
Twitter: @cfelssahara