Servei d'Acollida

Servei de Bon Dia

El servei d’acollida matinal el presta l’empresa

Diver Esports – Activitats per a nens – Associació Educativa Esportiva”

 

Cobreix de 7:45 a 9 hores.

Preu:  1,90 euros per servei.

Preu per un segon o tercer germà: 1,10 euros per servei.

Cobrament mensual en funció dels dies d’ús del servei (només pagareu pels dies que hagueu fet ús del servei).

 

Per a més informació:

  • correu electrònic: info@diveresports.com
  • telèfon: 654-124-216 (tardes de 16:30 a 18 hores)
  • presencialment a l’oficina de l’escola, de dilluns a divendres de 16:30 a 18 hores.

No hi ha serveis per mostrar