Delegats de classe

 

Delegats/des de classe

Els/les delegats/des són el vincle d’enllaç entre les famílies de la seva classe i l’AMPA.

Les seves funcions són:

  • Recollir les demandes, suggeriments i comentaris de les famílies de la seva classe.

  • Transmetre les informacions de l’associació a les famílies

  • Assistir, en qualitat de representants de la seva classe, a les reunions mensuals convocades per la Junta Directiva

  • Col·laborar amb les activitats organitzades per l’associació.

Composició Curs 2017-2018

P3:        Margarita Hidalgo

P3:        Julieta Cavallo

P3:        Roser Farrés

P4 A:     Imma Martos

P5 A:     Pepa Solà

P5 A:     Eva Granero

P5 B:     Vanesa Moreno

1r A:      Laura Rufián

1r B:      Emma Dan

1r B:      Montserrat Gallego

2n A:     Silvina López

2n B:     Jordi Ardanuy

2n C:     Francesca Jándula

3r A:      Laura Rojo

3r A:      Jordi Gilabert

3r B:      Jessica Verdejo

4t A:

4t B:      Esther Jiménez

5è A:     Isabel Sánchez

5è A:

5è B:     Olga López

5è B:     Loli Alos

6è A:     Carme Marí

6è A:     Silvia García

6è B:     Esther Manuel