InfoAMPA

Els InfoAMPA són els butlletins electrònics amb els que pretenem oferir informacions d’interès a les famílies de manera resumida.

Una nova eina per acostar a les famílies l’actualitat de l’escola i de l’associació.