Projectes i memòries

Aquí trobareu diferents documents presentats per l’AMPA a les assemblees, parlant dels projectes per fer i dels fets.

 

Projecte AMPA curs 2017-18

La presentació annexa ens mostra els serveis oferts o gestionats per l’AMPA aquest curs, les activitats i festes que organitza o on participa l’AMPA, i inclou també el pressupost desglossat.
Aquest document es va presentar a l’assemblea general de l’AMPA a l’inici de curs.

Document: Projecte AMPA curs 2017-18 (18.59 MB)

Memòria curs 2016-17

En aquest document, presentat a l’assemblea d’inici de curs, trobareu un resum de les activitats portades a terme des de l’AMPA durant el curs 2016-17, el treball de les diferents comissions, els delegats i delegades de curs, i també el balanç econòmic.

Document: Memòria curs 1016-17 (64.97 MB)

Projecte AMPA curs 2016-17

La presentació annexa ens mostra els serveis oferts o gestionats per l’AMPA aquest curs, les activitats i festes que organitza o on participa l’AMPA, i inclou també el pressupost desglossat.
Aquest document es va presentar a l’assemblea general de l’AMPA a l’inici de curs.

Document: Projecte AMPA curs 2016-17 (5.09 MB)

Memòria curs 2015-16

En aquest document, presentat a l’assemblea d’inici de curs, trobareu un resum de les activitats portades a terme des de l’AMPA durant el curs 2015-16, el treball de les diferents comissions, els delegats i delegades de curs, i també el balanç econòmic.

Document: Memòria curs 1015-16 (23.32 MB)

Projecte AMPA curs 2015-16

La presentació annexa ens mostra els serveis oferts o gestionats per l’AMPA aquest curs, les activitats i festes que organitza o on participa l’AMPA, i inclou també el pressupost desglossat.
Aquest document es va presentar a l’assemblea general de l’AMPA a l’inici de curs.

Document: Projecte AMPA curs 2015-16 (4.63 MB)

Memòria curs 2014-15

En aquest document, presentat a l’assemblea d’inici de curs, trobareu un resum de les activitats portades a terme des de l’AMPA durant el curs 2014-15, el treball de les diferents comissions, els delegats i delegades de curs, i també el balanç econòmic.

Document: Memòria curs 2014-15 (14.05 MB)

Projecte AMPA curs 2013-14

La presentació annexa ens mostra els serveis oferts o gestionats per l’AMPA aquest curs, amb les millores aconseguides de les empreses proveïdores, les festes que organitza o on participa l’AMPA, algunes novetats interessants per a les famílies, i inclou també el pressupost desglossat.
Aquest document es va presentar a l’assemblea general de l’AMPA el passat 27 de setembre.

Document: Projecte 2013-14 (1.45 MB)

Memòria curs 2012-13

En aquest document, presentat a l’assemblea del passat 27 de setembre, trobareu un resum de les activitats portades a terme des de l’AMPA durant el curs 2012-13, el treball de les diferents comissions, els delegats i delegades de curs, i també el balanç econòmic.

Document: Memòria 2012-13 (1.14 MB)

Projecte AMPA curs 2012-13

Trobareu la presentació mostrada a l’assemblea del passat 4 d’octubre, amb el projecte que volem tirar endavant des de l’AMPA per aquest curs.
Esperem la vostra participació!

Document: Projecte 2012-13 (1.05 MB)

Balanç 2011-12 i Pressupost 2012-13

Aquest document detalla el balanç del curs passat i el pressupost pel 2012-13.
Va ser presentat a l’assemblea general de l’AMPA el passat 4 d’octubre.

Memòria de l’AMPA del curs 2011-2012

Ha estat un curs intens, carregat d’activitats. Algunes lúdiques, d’altres reivindicatives.
En aquest document, presentat a l’assemblea del passat 31 de maig, trobareu un resum de les activitats portades a terme des de l’AMPA durant aquest curs.